Onderwerpen in het theorie-examen


De vragen in het theorie-examen auto gaan over negen onderwerpen:

Onderwerp Omschrijving van het onderwerp
Gevaarherkenning Het herkennen van gevaar in verschillende situaties en bepalen wat je moet doen: remmen, gas loslaten of niets.
Gebruik van de weg De plaats op de weg, voorsorteren, inhalen, maximumsnelheid, stilstaan en parkeren.
Voorrang en voor laten gaan Voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres Onder andere over rijden op een autosnelweg of in een erf. En wat je wel en niet mag doen bij bijvoorbeeld een militaire colonne of tijdens een bijzondere manoeuvre.
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties Het gebruik van lichten, geven van signalen, zitplaatsen, gebruik van autogordels en reageren in noodsituaties zoals pech en een ongeluk.
Verkeerstekens en aanwijzingen Verkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek en aanwijzingen van bijvoorbeeld agenten.
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor een veilige verkeersdeelname en om zuinig te rijden? En welke risico's zijn er?
Wetgeving De algemene voorschriften uit de verkeerswetgeving en documenten die te maken hebben met het gebruik van de auto.
Voertuigkennis De eisen die aan de auto gesteld worden zoals lading en verlichting, en kennis van bijvoorbeeld dashboardsymbolen en gebruik van spiegels.
Onderdeel 1. Gevaarherkenning

Dit onderdeel bestaat uit 25 vragen die gaan over het onderwerp Gevaarherkenning.
Onderdeel 2. Kennis

Dit onderdeel bestaat uit 12 vragen over de onderwerpen:

 • - Gebruik van de weg
 • - Voorrang en voor laten gaan
 • - Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
 • - Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
 • - Verkeerstekens en aanwijzingen
 • - Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
 • - Wetgeving
 • - VoertuigkennisOnderdeel 3. Inzicht

Dit onderdeel bestaat uit 28 vragen over de onderwerpen:

 • - Gebruik van de weg
 • - Voorrang en voor laten gaan
 • - Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
 • - Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
 • - Verkeerstekens en aanwijzingen
 • - Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden